Sağlık Sektöründe Çalışanların Psikolojik Durumu

Sağlık Sektöründe Çalışanların Psikolojik Durumu Sağlık sektörü çalışanlarını hem fiziksel hem de psikolojik olarak fazlasıyla etkileyen sektördür. Her sektörün kendine göre zorlukları olduğu gibi sağlık sektöründe de bu durum söz konusudur. Öncelikle yapılan işin psikolojik açıdan zorluğu vardır. Yapılan iş her ne kadar biliniyor olsa da insan sağlığı söz konusu olduğunda işler değişmektedir. Bu durumda da işin psikolojik zorluğu devreye girmektedir. Psikoloji insanları ruhsal açıdan duygusal zorluğa sokmaktadır. Bu da çalışma ortamında motivasyon düşüklüğüne sebep olmaktadır.

Sağlık Sektöründe Çalışanların Psikolojik Durumu

Sağlık Sektöründe Çalışanların Psikolojik Durumu

Sağlık Sektöründe Çalışanların Psikolojik Durumu

Yapılan işin zorluğunun yanı sıra hastaların davranışları da etkilemektedir. Asık suratlı ve memnuniyetsiz hastalarla ilgilenmek çalışan personeli fazlasıyla zorlamaktadır. Çalışan personelde de zamanla işini sevmeden yapma, işe gitmek istememe ve sabırsız tavırlar oluşmaktadır. Oluşan bu kısır döngü de hem hasta hem de çalışan memnuniyetsizlikten söz etmektedir. Sağlık en zor ve yorucu sektör algısı oluşmaktadır. Bu durumda sektöre yeni adım atacak olanlarda korkuyla başlamaktadır.

Sağlık sektörünün zorluğu sürekli ağır vakalar görmekten kaynaklanmaktadır. Her gün, her saat, hatta her dakika nasıl bir vaka görecekleri düşüncesi çalışanı yormaktadır. Ölümle sonuçlanan her vaka ise hüzne sebep olmaktadır. Acı yaşayan hasta yakınlarına tanıklık etmek ve onların acısını dindirememekte mesleğin en zor kısımlarındandır.

Sağlıkta Psikolojik Şiddet

Ülkemizde birçok insan sağlıktan herhangi bir bölüm okuyup hastanede çalışma isteği duymaktadır. Eğitimini alan kişiler büyük bir azim ve istekle hastanede işe başlamaktadır. Ancak bazen çalışma ortamındaki diğer personellerden aynı isteği görmemektedir. Personeller yeni gelen çalışana yıldırma politikası uygulamaktadırlar. Yeni giren kişiye hep daha çok çalış algısı yüklenmektedir. Sürekli emir verici konuşmalar, işi bir biçimde öğretmeme ve samimi davranmama durumu işe yeni başlayan kişi için çok zor olmaktadır. İşe alışmakta zorlanmaktadır ve sonucu işten ayrılmaya kadar varmaktadır. Bu sefer kişide psikolojik açıdan iş korkusu oluşmaktadır.

Personel Çalışma Ortamında Birbirine Nasıl Davranmalıdır?

Çalışma ortamı düşünüldüğünde ikinci bir evdir. Günün çoğu zamanı işte geçmektedir. Sürekli birbirinin yüzüne bakan insanlar daha olumlu ve sabırlı davranmalıdır. Bu durumda daha güler yüzlü ve pozitif insanlar çoğalacaktır. Çalışan birbirine iyi davrandıkça bu durum hastaya da yansıyacaktır. Psikolojik açıdan zor durumda olan hastalar güler yüz ve samimiyet gördükçe morali düzelecektir. Böylece çalışma ortamı daha katlanılabilir hal alacaktır.

Bir Yanıt Bırakın